Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  18
Tổng số truy cập   :  67343
Bảng Giá Dịch Vụ
Bảng giá viện tóc HaKoNa

 BẢNG GIÁ TẠI VIỆN TÓC HAKONA

Dịch Vụ

Bảng Giá

Cắt tóc nam

 50.000VND

Cắt tóc nữ

Căt HAKONA

 60.000 VND

120.000 vnd

 

Gội

 30.000 - 50.000 VND

Sấy tạo kiểu

 40.000 VND

Phục hồi tóc hư tổn

 200.000 - 500.000 VND

Duỗi Tóc Siêu Thẳng

 350.000 -1000.000 VND

Duỗi Tóc Phồng

 350.000 -1000.000 VND

Uốn Setting

 400.000 - 1.200.000 VND

Uốn Lạnh

 250.000 - 600.000 VND

Hấp Dầu

 100.000 -500.000 VND

Nối tóc

 1.000.000 - 4.000.000 VND

Nhuộm tóc

Nhuom phu bong

 350.000 -2.500.000 VND

1.200.000 - 3000.000 vnd

Nuộm Highlight

 500.000 - 1.000.000 VND

Nhuộm Phủ Bạc Thời Trang

 400.000 - 800.000 VND

Massage 

 30000  VND

Nối Mi

 150.000- 250000 VND

Trang Điểm

 50.000 - 250.000 VND

Bới tóc Dạ Hội

 80.000 - 200000 VND

Nails

 40000 VND