Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  52
Tổng số truy cập   :  72089
Bảng Giá Dịch Vụ
Bảng giá viện tóc HaKoNa

 

BẢNG GIÁ VIỆN TÓC HAKONA

DỊCHVỤ

BẢNG GIÁ

Cắt tóc nam

50.000VNĐ

Căt tóc nữ

80.000VNĐ

Cắt HAKONA

2000.000VNĐ

Gội thường

30.000VNĐ

Gội cao cấp

50.000VNĐ

Gội phục hồi

80.000VNĐ

Kẹp giả uốn giả

80.000VNĐ

Sấy tạo kiểu

50.000VNĐ

Massage mặt

30.000VNĐ

Duỗi siêu thẳng

500.000VNĐ

Duỗi thảo dược

750.000VNĐ

Duỗi phục hồi

900.000VNĐ

Duỗi phủ bóng

1.200.000VNĐ

Duỗi VIP HAKONA

1.800.000VNĐ

Uốn cao cấp

500.000VNĐ

Uốn phục hồi

750.000VNĐ

Uốn phủ bóng

900.000VNĐ

Uốn VIP HAKONA

1.800.000VNĐ

Nhuộm thảo dược

500.000VNĐ

Nhuộm phục hồi

750.000VNĐ

Nhuộm phủ bóng

1.200.000VNĐ

Nhuộm VIP HAKONA

1.800.000VNĐ

Nhuộm phủ bạc 

1.000.000VNĐ

Hấp dầu cao cấp

200.000VNĐ

Hấp dầu phục hồi

400.000VNĐ

Hấp phủ nano

700.000VNĐ

Nối tóc

2.5TR~5TR