Điều khoản

Website này như một nhà cung cấp phân phối thông tin cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức sử dụng nhà cung cấp hoặc hợp tác kinh doanh với chúng tôi (sau đây gọi là Bạn). Khi sử dụng Website này và bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào tại đây (gọi sau đây gọi là Dịch vụ) có tức thị Bạn đã bằng lòng và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. bên cạnh đó khi sử dụng các nhà sản xuất cụ thể của chúng tôi, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho nhà sản xuất đó theo từng thời khắc.

Sử dụng hợp pháp

Bạn phải hài lòng rằng Bạn sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng Bạn đã, đang hoặc sẽ tổ chức kinh doanh dưới bất kỳ hình thức bao gồm nhưng không giới hạn như đề xuất hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và ưu đãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, nhà sản xuất, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung trái luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam; Bạn không được tham dự vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, xuất bản hoặc chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) đến người dùng khác trong hệ thống trên Website như thông báo khuyến mại, quảng cáo.

 Sự tuân thủ

Website có quyền hợp pháp đề xuất Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc ký hợp đồng sử dụng tương ứng khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được Bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, website có thể đơn phương kết thúc hoặc đình chỉ tức tốc việc: (1) Sử dụng Dịch vụ; (2) ký hợp đồng sử dụng Dịch vụ; (3) Truy cập Website này. Chúng tôi cũng có quyền thông tin các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Website cũng có thể cộng tác với với cơ quan pháp luật để tương trợ dò la và truy tố các hoạt động vi bất hợp pháp theo quy định. Nếu Bạn muốn thông tin bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng địa chỉ với chúng tôi.

Liên kết website của bên thứ ba

Website này có thể kết nối đến những website của các đối tác thứ ba. Website cung cấp những đường dẫn để thực hành các kết nối này nhằm đem đến sự tiện dụng cho Bạn. Những website của nhà sản xuất hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những đơn vị có hoạt động độc lập. Chúng tôi không chịu bổn phận, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó. Thêm nữa, Bạn xác nhận và đồng ý rằng website sẽ không chịu phận sự hoặc có bổn phận, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó. Bạn nên Tìm hiểu kỹ về các nhà sản xuất trước khi thực hành bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba.

Quyền sở hữu trí tuệ

Phần nhiều hình ảnh, tượng trưng, và phần nhiều các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của website hoặc các tổ chức, cá nhân khác được trích dẫn một cách hợp pháp. Chúng tôi cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

  • Bạn chỉ sử dụng cho mục đích tư nhân chứ chẳng hề cho mục đích thương mại.
  • Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.
  • Bạn không chỉnh sửa Nội dung.
  • Bạn không đi lại bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.

Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, ngăn cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của website. Để bắt buộc sử dụng Nội dung, Bạn có thể địa chỉ với chúng tôi. Nếu được chấp nhận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, ích lợi của các cá nhân, doanh nghiệp khác hoặc vi phạm giao kèo, nghĩa vụ luật pháp của tư nhân, đơn vị khác.

Bồi thường

Bạn có phận sự bồi thường cho website hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho số đông hay bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các cảnh huống dưới đây:

  • Vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc Chính sách bảo mật hoặc các ký hợp đồng sử dụng nhà sản xuất khác của chúng tôi.
  • Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây thiệt hại cho chúng tôi.
  • Sự sơ suất hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc viên chức và đại lý của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến chúng tôi.
  • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc lợi quyền hợp pháp của bất kỳ tư nhân, công ty nào; tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mại, cung ứng hàng hóa của Bạn gây thiệt hại đến chúng tôi.

Truy cập vào khu vực có mật khẩu

Chỉ những người được website ủy quyền hợp pháp hoặc cho phép bằng văn bản mới được thực hành việc truy cập và sử dụng những khu vực được kiểm soát an ninh bằng mật khẩu của Website. Những tư nhân, công ty cố ý thâm nhập vào vùng này tuỳ từng mức độ có thể sẽ bị khởi kiện hay tố cáo theo luật pháp hiện hành.

Back to top button