Album ảnh
Thăm dò ý kiến
hoạt động tốt
Ke toa trong các bệnh viện
sản phẩm chính hãng
Số lượt truy cập
Số người online    :  65
Tổng số truy cập   :  80014
Enaz PR1 Cao năng lượng -giảm Protein
Enaz Pro 1 cao năng lượng - giảm protein thích hợp cho người : Suy thận mãn chưa điều trị thay thế thận(chạy thận, thẩm phân) Cao huyết áp có biến chứng thận . Tiểu đường có biến chứng thận.

 Enaz Pro 1

Cao năng lượng - giảm protein

  • Cao năng lượng - giảm protein thích hợp cho người :
  • Suy thận mãn chưa điều trị thay thế thận(chạy thận, thẩm phân)
  • Cao huyết áp có biến chứng thận .
  • Tiểu đường có biến chứng thận.

HOTLINE: 0916.643.179