Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  56
Tổng số truy cập   :  116339
Tin tức

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CẮT TÓC KINH ĐIỂN TONY&GUY

xây dựng kỹ thuật trên nền tảng vững chắc là cách tốt nhất để các bạn thàng công !

 Tìm hiểu về trường phái TONY&GUY

Tìm hiểu về cách hình thành của thợ chính_thợ chính cao cấp_thợ chính thiết kế _giám đốc kỹ thuật sáng tạo!

Tìm hiểu và nhận dạng về điểm_đường _mặt trong thiết kế tóc

Hình thức và phương thức sử dụng tròn_vuông _tam giác trong thiết kế tóc

Khái niệm về cố thể _dồn tích _giảm trọng lượng

Luyệt tập kỹ thuật cầm kéo và kỹ năng thực hành

Lý thuyết và thực hành 12 bài cắt kinh điển tony&guy

Thực hành kỹ thuật nâng cao 6 bài tổ hợp kinh điển

Ôn tập và kiểm tra!

Các tin khác